favicon   pere punti-dibuixos


  estudi 01 *..->>>
  estudi 02 *..->>>
  estudi 03 *..->>>
  estudi 04 *..->>>
  estudi 05 **.->>>
  estudi 07 **.->>>
  estudi 08 *..->>>
  estudi 09 *..->>>
  estudi 21 *..->>>
  estudi 22 *..->>>
  estudi 23 **.->>>
  estudi 24 *..->>>
  estudi 25 *..->>>
  estudi 28 **.->>>
  estudi 29 *..->>>

  estudi 31 **.->>>
  estudi 32 *..->>>
  estudi 33 *..->>>
  estudi 34 **.->>>
  estudi 35 **.->>>
  estudi 36 **.->>>
  estudi 37 ***->>>
  estudi 41 *..->>>
  estudi 42 *..->>>
  estudi 43 **.->>>
  estudi 44 **.->>>

  estudi 51 *..->>>
  estudi 52 *..->>>
  estudi 56 **.->>>
  estudi 57 **.->>>
  estudi 58 ***->>>
  estudi 61 *..->>>
  estudi 62 *..->>>
  estudi 63 **.->>>
  estudi 64 **.->>>

  estudi 71 *..->>>
  estudi 75 ***->>>
  estudi 76 **.->>>
  estudi 77 *..->>>
  estudi 78 **.->>>
  estudi 79 *..->>>
  estudi 81 *..->>>
  estudi 86 **.->>>
  estudi 87 **.->>>
  estudi 88 *..->>>
  estudi 89 *..->>>

  estudi 91 *..->>>
  estudi 92 **.->>>
  estudi 93 **.->>>
  estudi 94 **.->>>
  estudi 95 *..->>>
  estudi a1 *..->>>
  estudi a2 *..->>>
  estudi a3 *..->>>
  estudi a4 *..->>>

  diàleg 01 **.->>>
  diàleg 02 *..->>>
  diàleg 03 *..->>>
  diàleg 04 *..->>>
  diàleg 05 *..->>>
  diàleg 21 **.->>>

  altres 01 **.->>>
  altres 02 **.->>>

  classe 01 *..->>>
  classe 02 **.->>>
  classe 03 *..->>>
  classe 04 **.->>>
  classe 21 *..->>>


  blanc 01 *..->>>
  blanc 02 *..->>>
  blanc 03 *..->>>
  blanc 04 *..->>>
  blanc 05 *..->>>
  blanc 06 *..->>>
  blanc 07 *..->>>

  negre 01 **.->>>
  negre 21 ***->>>

  everd 01 **.->>>
  everd 02 **.->>>

  eblanc 01 **.->>>
  eblanc 02 **.->>>

  colors 01 **.->>>
  colors 02 **.->>>
  colors 03 **.->>>
  colors 04 **.->>>
  colors 05 **.->>>
  colors 06 **.->>>
  colors 07 **.->>>

  colors2 01 **.->>>
  colors2 02 **.->>>
  colors2 03 **.->>>
  colors2 04 **.->>>

  roig 01 *..->>>
  roig 02 *..->>>
  roig 03 *..->>>
  roig 04 *..->>>

  blau 01 *..->>>
  blau 02 *..->>>
  blau 03 *..->>>
  blau 04 *..->>>
  blau 05 *..->>>
  blau 06 *..->>>
  blau 07 *..->>>

  blau 21 *..->>>
  blau 22 *..->>>
  blau 23 *..->>>
  blau 24 *..->>>
  blau 25 *..->>>
  blau 26 *..->>>
  blau 27 *..->>>

  verd 01 **.->>>
  verd 02 **.->>>
  verd 03 **.->>>
  verd 04 **.->>>
  verd 05 **.->>>
  verd 06 **.->>>
  verd 07 **.->>>

  verd 21 *..->>>
  verd 22 *..->>>
  verd 23 *..->>>
  verd 24 *..->>>
  verd 25 *..->>>
  verd 26 *..->>>
  verd 27 *..->>>

  clàsic 01 *..->>>
  clàsic 02 **.->>>
  clàsic 03 **.->>>
  clàsic 21 *..->>>
  clàsic 22 *..->>>
  clàsic 23 *..->>>
  clàsic 24 *..->>>


  erotic 01 *..->>>
  erotic 02 *..->>>
  erotic 03 ***->>>
  erotic 04 ***->>>
  erotic 21 ***->>>
  erotic 22 *..->>>

  design 31 *..->>>
  design 32 **.->>>
  design 34 ***->>>
  design 41 *..->>>
  design 42 *..->>>

  design 51 *..->>>
  design 52 *..->>>
  design 53 *..->>>
  design 54 **.->>>
  design 55 **.->>>

  draw 01 **.->>>
  draw 02 **.->>>
  draw 03 ***->>>
  draw 04 *..->>>
  draw 05 *..->>>

  draw 31 *..->>>
  draw 33 ***->>>
  draw 35 *..->>>
  draw 39 *..->>>
  draw 41 *..->>>
  draw 42 *..->>>

  draw 51 **.->>>
  draw 52 *..->>>
  draw 53 *..->>>
  draw 54 **.->>>
  draw 55 **.->>>
  draw 56 **.->>>
  draw 57 *..->>>
  draw 58 *..->>>
  draw 59 **.->>>

  draw 71 *..->>>
  draw 72 **.->>>
  draw 73 *..->>>
  draw 74 *..->>>
  draw 75 **.->>>
  draw 76 *..->>>
  draw 77 **.->>>
  draw 78 *..->>>
  draw 79 **.->>>
  draw 81 *..->>>
  draw 82 *..->>>
  draw 83 *..->>>

  draw 91 *..->>>
  draw 92 *..->>>
  draw 93 *..->>>
  draw 94 **.->>>
  draw a1 **.->>>
  draw a2 **.->>>
  draw a3 *..->>>

  draw b1 **.->>>
  draw b2 *..->>>
  draw b3 *..->>>
  draw b4 *..->>>
  draw b5 **.->>>
  draw b6 ***->>>
  draw b7 *..->>>

  draw d1 *..->>>
  draw d2 **.->>>
  draw d3 *..->>>
  draw d4 *..->>>
  draw d6 *..->>>
  draw d7 **.->>>
  draw d8 *..->>>
  draw d9 *..->>>
  draw e1 *..->>>
  draw e2 *..->>>
  draw e8 *..->>>

  draw f1 **.->>>
  draw f2 **.->>>
  draw f3 *..->>>
  draw f4 *..->>>
  draw f5 *..->>>


  artístic 01 **.->>>
  artístic 02 **.->>>
  artístic 03 **.->>>
  artístic 04 *..->>>
  artístic 05 *..->>>
  artístic 21 *..->>>
  artístic 22 *..->>>
  artístic 23 *..->>>
  artístic 24 ***->>>
  artístic 25 *..->>>

  artístic 31 *..->>>
  artístic 32 *..->>>
  artístic 33 *..->>>
  artístic 34 *..->>>
  artístic 35 **.->>>
  artístic 36 *..->>>
  artístic 37 *..->>>
  artístic 38 **.->>>
  artístic 39 **.->>>
  artístic 40 *..->>>
  artístic 41 *..->>>

  artístic 51 **.->>>
  artístic 52 **.->>>
  artístic 53 *..->>>
  artístic 54 **.->>>
  artístic 55 *..->>>
  artístic 56 ***->>>

  artístic 71 **.->>>
  artístic 72 **.->>>
  artístic 73 *..->>>
  artístic 74 *..->>>

  artístic 91 *..->>>
  artístic 92 *..->>>
  artístic 93 **.->>>
  artístic 94 *..->>>
  artístic 95 **.->>>
  artístic 96 **.->>>

  artístic b1 **.->>>
  artístic b2 *..->>>
  artístic b3 **.->>>
  artístic b4 *..->>>
  artístic b5 *..->>>
  artístic b6 ***->>>

  artístic d1 *..->>>
  artístic d2 ***->>>
  artístic d3 **.->>>
  artístic d4 *..->>>
  artístic d5 *..->>>
  artístic d6 **.->>>
  artístic d7 **.->>>
  artístic d8 ***->>>
  artístic e1 *..->>>
  artístic e2 *..->>>
  artístic e3 **.->>>
  artístic e4 *..->>>
  artístic e5 **.->>>

  artístic f1 **.->>>
  artístic f2 *..->>>
  artístic f3 **.->>>
  artístic f4 *..->>>
  artístic f5 *..->>>
  artístic f6 **.->>>
  artístic f7 *..->>>
  artístic f8 **.->>>
  artístic g1 *..->>>
  artístic g2 *..->>>

  artístic h1 *..->>>
  artístic h2 **.->>>
  artístic h3 *..->>>
  artístic h4 *..->>>
  artístic h5 *..->>>
  artístic h6 *..->>>
  artístic h7 *..->>>


projecte:
emoji, personal info

emojipersonalinfo.com  ->>>


el meu blog:

ethoork.blog  ->>>


els meus llibres:

e-thoork.info  ->>>   (c) pere punti.2007-2018.
      Tots els drets reservat.